"Μεταλλική "Αβύθιστη" Καντηλήθρα"

Greek

Η "ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΒΥΘΙΣΤΗ ΚΑΝΤΗΘΡΑ". Το Μοναδικό αυτό προιόν που θα βρείτε μόνο σε εμάς.
Σχεδιασμένη να αντέχει πολυ περισσότερο από τις κοινές καντηλήθρες. Μπορεί να δεχτεί όλους τους τύπους φυτιλιών.
Είτε φυσικά φυτιλάκια ( γνωστά και ως λουμινάκια ή λυχναράκια) είτε με τα απλά φυτιλάκια ή με φυτιλάκια από φυσικό κερί μέλισσας.