"Φυτιλάκια λευκά μεγάλα"

Greek

Φυτιλάκια λευκά μεγάλα σε μεγάλη παραλληλόγραμμη πλαστική κασετίνα, με δυο καντηλήθρες.