"Φυτιλάκια κόκκινα μεγάλα"

Greek

Φυτιλάκια κόκκινα μεγάλα σε μεγάλη παραλληλόγραμμη πλαστική κασετίνα, με δυο καντηλήθρες.