"Φυτιλάκια κόκκινα μικρά"

Greek

Φυτιλάκια κόκκινα μικρά σε μικρή τετράγωνη πλαστική κασετίνα, με μια καντηλήθρα.